Gruppbild på personal från Kalmar Stängsel

Vår historia

KALMAR STÄNGSEL AB grundades 1980 under namnet AB Livdjurstransporter och då var inriktningen främst djurtransporter. Efterhand tillkom även försäljning av djurvårdsartiklar och högtryckstvättar.

Stängsel försäljning och montage

1989 började företaget att sälja och montera stängsel, en inriktning som växt efterhand och idag så utgör stängsel och markarbeten grunderna i företaget. I Harby, ca 1 mil väster om Kalmar, har företaget sitt säte med butik där det säljs stängsel, grindar, hundgårdar, högtryckstvättar mm. Företaget har idag mellan 15-20 anställda, och drivs som ett familjeföretag.

Byter namn till Kalmar Stängsel & Transporter AB

2008 byter företaget namn från AB Livdjurstransporter till Kalmar Stängsel & Transporter AB för att profilera sig mer på marknaden och ge ett mer förklarande namn över vad man bedriver för verksamhet. Då stängselförsäljningen tillsammans med stängsel-, grind- och staketmontering har blivit allt större så ger det namnet en bättre bild. Samtidigt jobbar Kalmar Stängsel & Transporter alltid efter ständig förbättring och utveckling och att byta namn är en bit i det ledet.

Stängsel & åkeri separeras

2018 bröt ägarna ut åkerideln till ett eget bolag under namnet Kalmar Åkeri.

Under 2021 utökas verksamheten med en padelhall